Bài giảng môn sinh học THCS :

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Hiệu (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:17' 15-02-2009
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
Quan sát sơ đồ giới thiệu một số bộ Thú quan trọng
Câu hỏi: Sự đa dạng của lớp Thú thể hiện qua nhung đặc điểm nào?
Trả lời: Sự đa dạng của lớp thú thể hiện qua:
+ Số lượng loài nhiều
+ Môi trường sống của thú rất đa dạng: Môi trường nước, môi trường cạn ( đất - không khí ), môi trường đất
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
Câu hỏi: Người ta phân lớp Thú dựa vào đặc điểm cơ bản nào?
Trả lời: Người ta phân chia lớp thú dựa vào đặc điểm sinh sản của chúng
Câu hỏi: Dựa vào đặc điểm sinh sản của thú người ta đã chia lớp thú thành những lớp phụ nào?
Trả lời: + Dựa vào đặc điểm sinh sản người ta chia thú thành Thú đẻ trứng và Thú đẻ con
+ Thú đẻ con lại được chia thành bộ Thú túi và các bộ Thú nhau ( có xuất hiện nhau thai )
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
Câu hỏi: Ngoài dựa vào đặc điểm sinh sản người ta còn có thể phân chia lớp Thú dựa vào đặc điểm nào?
Trả lời: Người ta còn có thể phân chia lớp thú dựa vào đặc điểm của chi, đặc điểm của bộ răng, đặc điểm về môi trường sống.
Dựa vào đặc điểm môi trường sống: Bộ dơi - Bộ cá voi
Dựa vào đặc điểm sinh sản : Bộ thú huyệt - Bộ thú túi
Dựa vào đặc điểm răng : Bộ ăn sâu bọ -Bộ gặm nhấm - Bộ ăn thịt
Dựa vào đặc điểm chi : Các bộ móng guốc - Bộ linh trưởng
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
Tiểu kết
Lớp Thú có số lượng loài rất lớn, chúng phân bố ở khắp mọi nơi.
- Sự phân chia lớp thú dựa vào đặc điểm sinh sản,đặc điểm của chi, đặc điểm của bộ đặc điểm môi trường sống.
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
I/ Bộ thú huyệt
Câu hỏi: Thú mỏ vịt có những đặc điểm gì thích nghi với đời sống dưới nước?
Trả lời:
+ Cơ thể Thú mỏ vịt có lớp lông mao dày không thấm nước
+ Chân có màng bơi
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
I/ Bộ thú huyệt
Sự đa dạng của lớp thú
Thảo luận nhóm (2 phút)
(?) Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng lại được xếp vao lớp Thú?
(?) Thú mỏ vịt con bú sữa mẹ như thế nào ?
(?) Tại sao thú mỏ vịt không lấy sữa giống không lấy sữa mẹ giống các thú khác như mèo, chó, lợn... ?
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
I/ Bộ thú huyệt
Trả lời:
+ Thú mỏ vịt có tập tính nuôi con bằng sữa mẹ nên được xếp vào lớp Thú
+ Thú mỏ vịt con không lấy sữa như các loài thú khac vì thú mỏ vịt mẹ chưa có núm vú
+ Thú mỏ vịt con bơi theo sau mẹ để lấy sữa hoà tan trong nước hoặc liếm sữa trên lông của mẹ
I/ Bộ thú huyệt
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
I/ Bộ thú huyệt
Tiểu kết
Thú mỏ vịt có lông mao dày không thấm nước bao bọc
Chân có màng bơi
Có mỏ dẹp giống mỏ vịt
đẻ trứng, nuôi con bằng sữa nhưng chưa có núm vú
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
I/ Bộ thú huyệt
II/ Bộ thú túi
Câu hỏi: Kanguru có đặc điểm cấu tạo nào thích nghi với đời sống ?
Trả lời:
+ Chi sau lớn khoẻ dùng để nhảy trên đồng cỏ
+ đuôi dài để giữ thăng bằng khi nhảy và còn để tự vệ
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
I/ Bộ thú huyệt
II/ Bộ thú túi
Câu hỏi: Nêu đặc điểm sinh sản của Kanguru?
Trả lời:
+ Kanguru đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ
+ Kanguru con rất nhỏ, bú sữa mẹ 1 cách thụ động
+ Kanguru con được ấp trong túi da của thú mẹ
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
I/ Bộ thú huyệt
II/ Bộ thú túi
Thảo luận nhóm (1 phút)
(?) Túi da của Kanguru mẹ có tác dụng gì?
(?) Kanguru con lấy sữa mẹ bằng cách nào?
Trả lời:
+ Túi da của thú mẹ có tác dụng bảo vệ thú con khi mới sinh con non rất
+ Kanguru con ngậm miệng vào vú mẹ để lấy sữa 1 cách thụ động
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
I/ Bộ thú huyệt
II/ Bộ thú túi
Câu hỏi: + điểm khác biệt lớn nhất về đặc điểm sinh sản của thú mỏ vịt và Kanguru là gì?
+ Theo em hình thức sinh sản của bộ thú nào tiến hoá hơn ? Vì sao ?
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
I/ Bộ thú huyệt
II/ Bộ thú túi
Trả lời: + điểm khác nhau lớn nhất về sinh sản của thú mỏ vịt và kanguru là: Thú mỏ vịt đẻ trứng, chưa có núm vú còn Kanguru đẻ con và đã có núm vú
+ Hình thức sinh sản của Kanguru tiến hoá hơn . Vì:
Kanguru đẻ con, con non được bảo vệ trong túi da của thú mẹ nên an toàn hơn
Thú mẹ đã có núm vú nên thú con lấy được nhiều sữa hơn, lượng dinh dương trong sữa cao do không bị hoà tan trong nước
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Sự đa dạng của lớp thú
I/ Bộ thú huyệt
II/ Bộ thú túi
Tiểu kết
Kanguru có cấu tạo thích nghi với đời sống là: Chi sau dài khoẻ, đuôi dài
Kanguru đẻ con , đã có núm vú .
Con non yếu được nuôi trong túi ấp của thú mẹ
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Quan sát các H48.1( 1, 2, 3, 4 ) và H48.2 ( 1, 2, 3, 4 )
Thảo luận nhóm ( 2 phút ): Hoàn thành bảng: So sánh đặc điểm đời sống và tập tính giữa Thú mỏ vịt và Kanguru
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Bảng. So sánh đặc điểm đời sống và tập tính giữa Thú mỏ vịt và Kanguru
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
Bảng: So sánh đặc điẻm đời sống và tập tính giữa thú mỏ vịt và Kanguru
Bài tập
đánh dấu vào câu trả lời đúng nhất
1/ Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì
a. Cấu tạo cơ thể thích nghi với đời sống dưới nước
b. Nuôi con bằng sữa mẹ
c. Có mỏ giống mỏ vịt
d. Bộ lông dày giữ nhiệt

X
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
2) Kanguru có đặc điểm thích nghi với lối sống đồng cỏ là:
Chân dài nhưng yếu
đuôi dài nhỏ
Chân dài khoẻ, đuôi lớn và dài
Con non được đựng trong túi da của thú mẹ
3) Con non của Kanguru phải được ấp trong túi thú mẹ là vì
Thú mẹ có đời sống chạy nhảy
Con non còn rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ
Con non có thân nhiệt chưa ổn định
Bài 48: đa dạng của lớp thú
Bộ thú huyệt, bộ thú túi
đánh dấu vào câu trả lời đúng nhất
Bài tập
X
X
5) Dặn dò
Học và trả lời các câu hỏi cuối bài
đọc mục "Em có biết".
Xem trước nội dung bài 49
Chuẩn bị mẫu vật là dơi

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo
và các em học sinh!